Skupina Christie

Společnost Orridge je členem skupiny Christie Group plc, která nabízí řadu profesionálních obchodních služeb, včetně průzkumů, hodnocení, konzultací finančních služeb, pojištění, řízení obchodu, místa prodeje, optimalizace dodavatelského řetězce a řešení softwaru pro maloobchodníky, v sektoru volného času a péče.

Další společnosti skupiny Christie: Christie + Co, Christie Insurance, Christie Finance, Christie Corporate Finance, Vennersys, Pinders a Venners.

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení