Technologie

Společnost Orridge má na výběr řadu špičkových technologií i znalosti potřebné pro učinění správných rozhodnutí. Všechny podpůrné technické systémy jsme vyvinuli vlastními silami. Stará se o ně náš specializovaný tým orientovaný na zákazníky. Zajišťuje, aby naše klientská řešení byla různorodá a adaptabilní, stejně jako naši zákazníci.

Technologie do ruky

Inventarizační pracovníci jsou vybaveni bezdrátovými skenery, které získávají data s maximální rychlostí a přesností.

Místní systémy

Vedení inventarizací má k dispozici komplexní sadu výkazů a nástrojů, jejichž prostřednictvím lze monitorovat a pozitivně ovlivňovat efektivitu a přesnost.

Místní výkaznictví

V průběhu inventarizace poskytujeme celou řadu uživatelsky přívětivých a užitečných reportů, které může prodejna využít k revizi svých procesů a mít tak z poskytované služby okamžitý užitek. Po dokončení bude mít obchod jistotu, že byl plně zapojen a že inventarizaci kompletně rozumí.

Hodnocení přesnosti

Nabízíme celou řadu možností, díky nimž si mohou prodejny kdykoliv zkontrolovat libovolnou část naší inventarizace. Máme pro vás a vaše prodejny vždy to správné řešení – tablety, konvenční papírové sestavy i kontrolu prostřednictvím skeneru.

Automatické zpracování souborů

Náš systém automatického zpracování souborů zajišťuje rychlé (během několika minut od dokončení inventury) dodání výsledků prostřednictvím e-mailu nebo FTP.

Klientský webový portál a pokročilé výkaznictví

Náš klientský portál poskytuje přístup k sofistikovanému řešení pro výkaznictví, jehož prostřednictvím získáte vyhodnocení a analýzu minulých i současných inventur prostřednictvím webového prohlížeče.

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení