Ochrana soukromí

Společnost Orridge & Co Ltd rozumí, že je pro Vás ochrana soukromí důležitá; toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje smí společnost Orridge & Co Ltd zpracovávat, jak mohou být zpracovány a za jakým účelem.

Návštěvníci našich webových stránek

Cookies

Informace o tom, co to jsou cookies a jak je společnost Orridge využívá, když navštívíte naše webové stránky, najdete na https://www.orridge.eu/en/policies/cookies

Google Analytics

Když někdo navštíví https://www.orridge.eu, využíváme službu třetí strany, Google Analytics, která shromažďuje informace o standardních internetových protokolech a podrobnosti o vzorcích chování návštěvníků. Děláme to proto, abychom zjistili počet návštěvníků různých částí webových stránek. Tyto informace se zpracovávají pouze způsobem, který nikoho neidentifikuje. Nepokoušíme se zjišťovat identitu osob, které naše webové stránky navštěvují, a nepovolujeme to ani společnosti Google.

Ti, kteří nám pošlou e-mail

Využíváme protokol Transport Layer Security (TLS) ke kódování a ochraně e-mailů v souladu s vládními doporučeními v oblasti počítačové bezpečnosti. Pokud vaše e-mailová služba nepodporuje TLS, měli byste si být vědomi, že veškeré e-maily, které posíláme nebo obdržíme, nemusí být při tranzitu chráněny.

Budeme také monitorovat všechny e-maily, které dostáváme, včetně příloh, pokud jde o viry nebo škodlivé programy.

Třetí strana, která poskytuje služby

Vaše informace můžeme předat třetí straně, která poskytuje služby, zástupcům, subdodavatelům a dalším přidruženým organizacím za účelem provedení úkolů a poskytnutí služeb naším jménem (například k zasílání poštovních zásilek). Když však využíváme třetí poskytovatele služeb, předáváme pouze osobní informace, které jsou nezbytné pro poskytnutí služby a máme uzavřenou smlouvu, která vyžaduje, aby informace o Vás byly bezpečné a nebyly používány pro jejich vlastní účely; viz. níže příslušná část, pokud jde o účel informací.

Obecné dotazy

Žádáme Vás o Vaše osobní údaje včetně jména a kontaktních údajů, abychom Vás mohli kontaktovat, jak je požadováno, a Vy máte možnost povolit nám uchovávat údaje o Vás, takže Vás můžeme v budoucnu kontaktovat, pokud se domníváme, že služby, které nabízíme, pro Vás mohou být zajímavé; Vaše osobní údaje nepředáváme ani neprodáváme jiným stranám za žádným jiným účelem kromě toho, že Vás kontaktujeme v rámci obchodu.

Obecné dotazy: Třetí strany a údaje, které jim sdělujeme

DMC Software Solutions, společnost ze skupiny Xperience, nám poskytuje službu ACT CRM; osobní údaje jsou uloženy u tohoto poskytovatele služeb, ale nejsou pro ně dostupné a nemohou je využívat, údaje jsou přenášeny pomocí kódování.

Dotmailer Ltd nám poskytuje služby e-mailového marketingu, můžeme jim čas od času poskytovat omezené osobní údaje, abychom umožnili provádění marketingových kampaní.

Uchazeči o zaměstnání

Co děláme s informacemi, které nám poskytnete?

Veškeré informace, které nám během náboru poskytnete, budou využity pouze ke zpracování vaší žádosti nebo, pokud je to nutné, ke splnění právních nebo regulačních požadavků.

Žádné informace, které nám v průběhu náboru sdělíte, nebudeme sdílet s žádnými třetími stranami pro účely marketingu nebo ukládání informací o Vás mimo Evropský hospodářský prostor. Informace, které nám poskytnete, budeme uchovávat v bezpečí, ať již se jedná o informace v elektronické nebo papírové podobě.

Kontaktní údaje, které nám poskytnete, využijeme k tomu, abychom Vás kontaktovali ohledně postupu vaší přihlášky. Další informace, které nám poskytnete, využijeme k vyhodnocení toho, jak se hodíte pro pozici, o kterou se ucházíte.

O jaké informace Vás žádáme a proč?

Informace, o které Vás žádáme, se využívají k posouzení vhodnosti zaměstnání u společnosti Orridge & Co Ltd. Nemusíte nám sdělovat, co od Vás žádáme, ale pokud nám to nesdělíte, může to ovlivnit vaši žádost.

Žádost o zaměstnání prostřednictvím webových stránek společnosti

Žádáme Vás o vaše osobní údaje, včetně jména, adresy a kontaktních údajů, jak jste se o nás dověděli a zda souhlasíte s tím, abychom si údaje o Vás ponechali po dobu 6 měsíců. Požádáme Vás, abyste nám poskytli informace o tom, zda: -

 • V současné době studujete ve Spojeném království
 • Umíte řídit, včetně toho, zda máte vlastní auto, jaký typ řidičského průkazu máte a jeho číslo
 • Jste k dispozici pro práci o víkendech

Stav žádosti o zaměstnání

Pokud se ucházíte o práci u nás, obvykle shromažďujeme osobní údaje přímo od Vás, jako je jméno, adresa, kontaktní informace, údaje o předchozím zaměstnání a vzdělání, kterého jste dosáhli a výsledky zkoušek. Můžeme také shromažďovat osobní informace o Vás od třetích stran, jako jsou profesionální náborové firmy, vaše reference, předchozí zaměstnavatelé, a to v rozsahu povoleném příslušným zákonem.

Citlivé osobní údaje jsou podskupinou osobních údajů a patří sem etnická příslušnost, zdraví, sexuální orientace a další kategorie, určené zákonem. Takovéto informace nevyhledáváme a nebudeme takovéto informace o kandidátovi shromažďovat, pokud nám to nepovolují příslušné zákony (např. monitorování rovných příležitostí).

Údaje týkající se dokumentů opravňujících k práci, včetně pasu, rodného listu a imigračních dokumentů je možno zaznamenat v případě, že to vyžaduje pracovní právo.

Zaměstnanci společnosti

Jaké informace máme a co s nimi děláme

Jako váš zaměstnavatel musí společnost uchovávat a zpracovávat informace o Vás za účelem běžného zaměstnávání. Informace, které máme a zpracováváme budou použity pouze pro účely řízení a administrativy. Ponecháme si je, což nám umožní efektivně, zákonným a příslušným způsobem s vámi jednat a udržovat vztah během náboru, když pro nás pracujete, když vaše zaměstnání skončí a poté, co odejdete. Patří sem využívání informací, což nám umožní vyhovět podmínkám pracovní smlouvy, vyhovět veškerým zákonným požadavkům, provádět oprávněné zájmy společnosti a chránit naše zákonné zájmy v případě soudních jednání. Pokud tyto údaje neposkytnete, může dojít k tomu, že v některých případech nebudeme schopní vyhovět svým povinnostem a sdělíme Vám možné důsledky, pokud k tomu dojde.

Při provádění činnosti inventarizace pro klienty někdy můžeme potřebovat zpracovat Vaše údaje, ke sledování legitimních obchodních zájmů, například abychom Vám povolili přístup na stránky zákazníka tím, že Vám zajistíme bezpečnostní oprávnění, jako je bezpečnost na letišti, ve vládních budovách nebo nákupních centrech, a také kvůli předcházení podvodům, pro administrativní účely nebo hlášení potenciálních zločinů. Nikdy Vaše údaje nepoužijeme tam, kde tyto zájmy převažují Vaše vlastní zájmy.

K informacím, které o Vás máme, patří Váš formulář přihlášky a reference, Vaše pracovní smlouva a všechny její přílohy; korespondence s Vámi nebo o Vás, například dopisy Vám určené týkající se zvýšení platu, nebo na Vaši žádost dopis společnosti, u níž máte hypotéku, potvrzující výši Vašeho platu; informace potřebné pro účely výplaty, příspěvků nebo výdajů; kontaktní údaje a údaje pro případ ohrožení; záznamy o dovolené, nemocenské a další nepřítomnosti; informace potřebné pro monitorování rovných příležitostí; záznamy týkající se Vaší předchozí kariéry, jako jsou záznamy o školeních, oceněních, dalších opatřeních týkajících se výkonnost a tam, kde je to potřebné, disciplinární záznamy a stížnosti a veškeré další požadavky.

Tam, kde je to zapotřebí, můžeme mít informace týkající se Vašeho zdraví, což může být součastí důvodů k absencím, a zprávy a poznámky praktického lékaře. Tyto informace budou použity k tomu, abychom vyhověli povinnostem s ohledem na zdraví a bezpečnost práce – abychom zvážili, jak Vaše zdraví ovlivňuje Vaši schopnost dělat práci a jestli by měly být provedeny nějaké úpravy Vaší práce. Tyto údaje také budeme potřebovat k vykonávání a řízení zákonné dovolené a nemocenské.

Žádné informace, které nám v průběhu náboru sdělíte, nebudeme sdílet s žádnými třetími stranami pro účely marketingu nebo ukládání informací o Vás mimo evropskou ekonomickou oblast. Informace, které nám poskytnete, budeme uchovávat v bezpečí, ať již se jedná o informace v elektronické nebo papírové podobě.

Kontaktní informace, které nám poskytnete, využijeme k tomu, abychom Vás kontaktovali ohledně postupu vaší žádosti. Další informace, které nám poskytnete, využijeme k vyhodnocení toho, jak se hodíte pro pozici, o kterou se ucházíte.

Třetí strany a údaje, které jim sdělujeme

Data sdílíme s:-

 • Ostatními společnostmi skupiny Christie za účelem řízení naší společnosti a poskytování výplat a dalších benefitů a služeb Vám jako zaměstnanci.
 • Státním subjektům, jak požaduje zákon, nebo pro účely hodnocení Vašich údajů, například HMRC, DVLA a DWP.
 • Ceridian/SDworx za účelem poskytování platebních služeb. Poskytovatelům penzijního zajištění Goddard Perry, Salvus Pensions a Scottish Widows.
 • Autopůjčovnám a leasingovým společnostem - Enterprise, Nexus a Arval UK, pojišťovacím společnostem a autoopravnám -Autoglass; pojišťovně Allianz.
 • Dodavatelům spotřebního kancelářského zboží, kurýrním službám a poskytovatelům dalších obchodních produktů, včetně Lyreco, XDP, TNT, Royal Mail a Refresh Cartridges.
 • Poskytovatelům obchodních služeb -Microsoft Office 365, AWS, Vivantio helpdesk, Intercity Technologies telefonním službám, službám pořizování záložních dat Druva.

Vaše práva

Podle zákona na ochranu osobních údajů z r. 1998 a obecných nařízení o ochraně osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (EU) 2016/679 máte jako osoba práva, která můžete uplatňovat ve vztahu k informacím, které o Vás máme.

O těchto právech se můžete dozvědět více zde https://ico.org.uk/for-the-public/is-my-information-being-handled-correctly

Přístup k osobním informacím

Záměrem společnosti Orridge & Co Ltd je být co nejotevřenější, pokud jde o poskytnutí přístupu k osobním údajům. Jednotlivci mohou zjistit, zda o nich máme nějaké osobní údaje pomocí „žádosti o přístup subjektu“. Jestliže požádáte o přístup subjektu a my o Vás máme informace, tak Vám:

 • poskytneme popis těchto informací;
 • sdělíme Vám, proč je uchováváme;
 • sdělíme Vám, kdo s nimi může disponovat a
 • necháme Vás udělat si kopii informací ve srozumitelné formě.

Chcete-li požádat o osobní informace, které o Vás můžeme mít, musíte podat písemnou žádost a adresovat ji našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů prostřednictvím e-mailu na dpo@orridge.eu nebo písemně na níže uvedenou adresu.

Pokud o Vás máme informace, můžete nás požádat, abychom opravili veškeré chyby, opět tím, že budete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jak dlouho informace uchováváme

Informace týkající se smluv současných klientů nebo zaměstnanecké smlouvy budou uloženy po dobu 7 let po ukončení smlouvy nebo budou ukončeny, aby se zajistilo vyhovění všem zákonným požadavkům.

Kontaktní informace současných, dřívějších a perspektivních zákazníků ukládáme neomezeně, umožňuje nám to provádět marketing našich služeb a produktů; marketingové preference a osobní údaje jsou pravidelně revidovány, aby byla zachována přesnost; kterýkoliv z klientů v databázi může kdykoliv požádat o vymazání údajů o sobě; údaje budou odstraněny, pokud není jejich uchování vyžadováno ze zákonných důvodů.

Další informace také můžete získat ohledně

 • Smluv, které máme s jinými organizacemi, pokud jde o sdílení informací.
 • Situací, kdy předáváme osobní údaje bez svolení, jsou například případy, kdy jde o prevenci zločinu nebo jeho odhalení a pro účely vytvoření anonymizované statistiky.
 • Našich pokynů zaměstnancům, jak shromažďovat, používat a mazat osobní údaje a
 • Způsobu jakým kontrolujeme, zda jsou informace, které máme, přesné a aktuální.

Odkazy na jiné webové stránky

Toto oznámení o ochraně osobních údajů neobsahuje žádné odkazy v rámci těchto stránek ani odkazy na jiné webové stránky. Doporučujeme Vám, abyste si přečetly prohlášení o ochraně osobních údajů všech webových stránek, které navštívíte.

Stížnosti a dotazy

Při shromažďování a používání osobních údajů se snažíme dodržovat nejvyšší standardy. Z tohoto důvodu bereme velmi vážně všechny stížnosti, které ohledně toho dostaneme. Doporučujme všem, aby nám dali vědět, pokud se domnívají, že sběr osobních údajů a použití informací je neférové, zavádějící nebo nevhodné.

Pokud si chcete stěžovat na způsob, jakým jsme zpracovali vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat, opět prostřednictvím inspektora ochrany údajů.

Pokud ani tak nejste spokojeni s tím, jak je naloženo s vaší stížností, můžete svou stížnost poslat na úřad komisaře Spojeného království. https://ico.org.uk/concerns

Změny oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů pravidelně revidujeme. Toto oznámení o ochraně osobních údajů bylo naposledy revidováno 24. května 2018.

Jak nás můžete kontaktovat

Pokud si chcete vyžádat informace o našich pravidlech na ochranu osobních údajů, můžete nám poslat e-mail na dpo@orridge.eu or write to:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Orridge & Co
Centre House
Court Parade
Aldridge
West Midlands
WS9 8LT

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení