Řešení inventarizací

Spolupracujeme se svými klienty, abychom porozuměli jejich měnícím se požadavkům. Na míru vytvořené inventarizační řešení se dál vyvíjí.

Pokud uvažujete o nové strategii řízení zásob, s radostí s vámi prozkoumáme dostupné možnosti. Společnost Orridge přináší technologický pokrok, manažerské zkušenosti a provozní schopnosti. Rozumíme potřebě udržet krok se stále se měnícími potřebami zákazníků. Naši klienti to mohou dosvědčit.


Společnost Orridge používá k získávání inventarizačních dat skenery čárových kódů s bezdrátovým připojením k síti LAN. To je dopněno o technologii ověření přesnosti, díky čemuž vašim prodejnám poskytujeme uživatelsky přívětivý a transparentní způsob nezávislé kontroly kvality inventarizací prováděných společností Orridge.

Nabízíme řadu služeb poskytovaných v prodejnách, které reagují na obvyklé problémy v malobochodě. Řešení auditů dodavatelského řetězce nabízíme prostřednictvím specializované divize.

A co je hlavní, každou službu přizpůsobujeme specifickým požadavkům. Náš softwarový vývojářský tým je připraven vytvořit pro vás tu správnou základnu pro další rozvoj v rámci naší spolupráce.

Společnost Orridge má národní a regionální strukturu, díky které dokáže uspokojit inventarizační požadavky v kterékoliv části Spojeného království nebo Evropy. Všechny pracovníky inventarizací i jejich vedení zaměstnává, školí a zkouší společnost Orridge.

Společnost Orridge se plně věnuje poskytování inventarizačních služeb. Bezvýhradně se soustředíme na to, aby se k vám dostaly informace, které potřebujete, kdy je potřebujete a jak je potřebujete.

Vynikajícím výchozím bodem je úvodní konzultace. Během jednání zjistíme, který inventarizační balíček pro vás bude ten pravý. Tento balíček pak podrobíme náročnému zkoumání, abychom nalezli nové způsoby na podporu vašeho podniku během dalšího rozvoje.

Komplexní inventura

Pravidelná inventarizace všech skladů je nezbytností. Společnost Orridge se nespokojuje s primárním účelem dat z inventarizace. Dále je zpracovává, aby vám mohla nabídnout víc. Mnoho klientů se shoduje v názoru, že služba se zaplatí sama, neboť zlepšuje zajištění dostupnosti zboží na prodejně a poskytuje cenné informace na podporu zvýšení tržeb.

Pokračovat
Audity klíčových produktových řad

Doplněním komplexní inventury o častější inventury klíčových produktových řad lze řešit problémy s úbytky zásob i zvyšovat tržby.

Pokračovat
Zjištění dostupnosti produktu na prodejně

Jako maloobchodník můžete mít vynikající řadu produktů za správnou cenu i loajální zákaznickou základnu, která je dychtivá je koupit. Váš dodavatelský řetězec vypadá schopně a dodává správné zboží do vašich prodejen.

Pokračovat
Průběžná inventarizace

Pokud není komplexní inventura praktická, je strategie PI alternativou, která může dobře fungovat. Tato služba dobře vyhovuje rušným distribučním centrům a velkoskladům.

Pokračovat

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení