Služby pro dodavatelské řetězce

Odpovědi na otázky v moderním maloobchodním prostředí.

Služby Orridge pro dodavatelské řetězce představují komplexní řešení pro přesné zásobování.


Společné téma

Řada prodejen si stěžuje na nepřesné dodávky, přestože distribuční centra hlásí, že všechno je v pořádku.

Služba pro dodavatelské řetězce se skládá z různých cílených auditních funkcí poskytovaných společností Orridge.

Konzultace

Začneme poznáváním jednotlivých složek, kterými prochází vaše zboží od dodavatele až po prodejnu.

Identifikace problémových oblastí

Pravděpodobně tušíte, kde jsou slabé články vašeho dodavatelského řetězce, ale nemáte potřebnou evidenci k náležitému posouzení situace.

Analýza

Přirozeně očekáváte, že investice do řešení Orridge povede k pozitivní změně. 

Tímto způsobem založeným na konzultacích docílíme toho, že naše plně flexibilní audity budou provedeny na správných místech.

Nezávislost na vašem podnikání dodává výsledkům důvěryhodnost. Budeme s vámi a vašimi distribučními týmy spolupracovat na tom, abychom napravili problémy systému doručování a příjmu zboží.

Zpráva

Snažíme se pro vás vytvářet strategickou hodnotu. Jednou z výhod využívání služeb společnosti Orridge je její flexibilita, a to zejména v metodologii našeho výkaznictví.

Přesnost výdeje

„Dostupnost pro zákazníka“, „Tržby“, „Úbytek zásob“. Ve společnosti Orridge vědí, jak záleží na těchto ukazatelích výkonnosti. Nabízíme nákladově efektivní řešení, která vás podpoří při zlepšování těchto ukazatelů výkonnosti v celém vašem podnikání.

Pokračovat
Přesnost nákladu

Problémy v konečné fázi logistiky mohou mít často velký vliv. Naložení vozidla před odesláním je jednoduché, ale případné chyby se mohou citelně projevit úbytkem zásob a nedostupností zboží.

Pokračovat
Příjem zboží v dobré víře

Příjem zboží v dobré víře (GFR) je auditní proces měnící zavedený způsob řízení dodavatelského řetězce v maloobchodě.

Pokračovat
Kontroly u zdroje

Společnost Orridge je přesvědčena, že chceme-li poskytovat zákazníkům služby v plném rozsahu, musíme být schopni začít od začátku. A to je úkol kontroly u zdroje.

Pokračovat
Dodávky přímo do obchodu

Společnost Orridge nabízí služby pravidelných auditů těchto dodávek. Zavedením těchto auditů odbouráte potřebu kontroly dodávek v prodejně. Zboží budete přijímat „v dobré víře“.

Pokračovat
Inventarizace velkoskladu a distribuce

Společnost Orridge si uvědomuje, že inventarizace ve velkoskladech a distribučních centrech je principiálně odlišná od inventarizace v prodejnách. Proto poskytuje speciální týmy pro včasné a kompletní audity. Může se jednat o kompletní inventuru skladu nebo průběžné zjišťování stavu zásob.

Pokračovat

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení