Tržní sektory

Společnost Orridge zahájila svou činnost ve farmacii a vybudovala si silnou reputaci také v maloobchodě. Přirozeně proniká i do dalších tržních sektorů.

V maloobchodu je společnost Orridge uznávaným tržním lídrem, jehož pověst je založena na kvalitě a  nákladové efektivitě. Byla založena v roce 1846 jako specialista na inventarizaci. Vybudovala si pověst spolehlivého a odborného dodavatele. Naše působivé klienstké portfolio úspěšně roste. Jsme dobře zavedeni v sektoru supermarketů.


Bezkonkurenční odborné zkušenosti má Orridge ve zdravotnictví, kde nabízí také moderní techniky pořizování dat a progresivní a spolehlivý inventarizační systém. Poskytujeme služby všem subjektům včetně lékáren a lékařských ordinací.

Pro maloobchod nabízíme nákladově efektivní řešení vyvíjená podle individuálních potřeb klienta. Prostřednictvím pestré skladby služeb dodáváme zákazníkům manažerské informace, které jim umožňují zvyšovat efektivitu.

Díky zkušenostem v oblasti skladů a distribuce se společnost Orridge přirozeně posunula k řešením pro dodavatelské řetězce.

Naši zákazníci z oblasti dodavatelských řetězců získávají další výhody v podobě analýz a spolehlivých informací o zásobách, což jim pomáhá s identifikací nepřesností a ztrát ve skladu i při zlepšování prostřednictvím provozních změn.

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení