Inventarizace velkoskladu a distribuce

Škálování procesu inventarizace na základě odlišností.

Inventarizace velkoskladu a distribuce

Společnost Orridge si uvědomuje, že inventarizace ve velkoskladech a distribučních centrech je principiálně odlišná od inventarizace v prodejnách. Proto poskytuje speciální týmy pro včasné a kompletní audity. Může se jednat o kompletní inventuru skladu nebo průběžné zjišťování stavu zásob.


Využití nejnovější bezdrátové technologie LAN společnosti Orridge poskytuje konkurenční výhodu zvýšením efektivity a přesnosti, která je při inventarizaci těchto obrovských prostor požadována.

Kompletní inventura celého skladu vám poskytne nejen přesné informace o množství a umístění zásob, ale také upozorní na oblasti vyžadující zlepšení a podpoří optimalizaci služeb poskytovaných maloobchodním prodejnám/koncovým uživatelům.

Naše inventarizace jsou nejen efektivní, ale také dostupné 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Naším cílem je co nejméně omezit váš provoz.

Zapojení managementu příslušného pracoviště a spolupráce jsou mimořádně důležité. Naši provozní vedoucí vědí, jak s vedením komunikovat a vždy kladou provoz na první místo s ohledem na zdraví a bezpečnost práce.

Přesnost výdeje

„Dostupnost pro zákazníka“, „Tržby“, „Úbytek zásob“. Ve společnosti Orridge vědí, jak záleží na těchto ukazatelích výkonnosti. Nabízíme nákladově efektivní řešení, která vás podpoří při zlepšování těchto ukazatelů výkonnosti v celém vašem podnikání.

Pokračovat
Přesnost nákladu

Problémy v konečné fázi logistiky mohou mít často velký vliv. Naložení vozidla před odesláním je jednoduché, ale případné chyby se mohou citelně projevit úbytkem zásob a nedostupností zboží.

Pokračovat
Příjem zboží v dobré víře

Příjem zboží v dobré víře (GFR) je auditní proces měnící zavedený způsob řízení dodavatelského řetězce v maloobchodě.

Pokračovat
Kontroly u zdroje

Společnost Orridge je přesvědčena, že chceme-li poskytovat zákazníkům služby v plném rozsahu, musíme být schopni začít od začátku. A to je úkol kontroly u zdroje.

Pokračovat
Dodávky přímo do obchodu

Společnost Orridge nabízí služby pravidelných auditů těchto dodávek. Zavedením těchto auditů odbouráte potřebu kontroly dodávek v prodejně. Zboží budete přijímat „v dobré víře“.

Pokračovat

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení