Dodávky přímo do obchodu

Kontrola přímých dodávek dodavatele do prodejny.

Dodávky přímo do obchodu

Společnost Orridge nabízí služby pravidelných auditů těchto dodávek. Zavedením těchto auditů odbouráte potřebu kontroly dodávek v prodejně. Zboží budete přijímat „v dobré víře“.


Tím uvolníte pracovní síly v prodejnách, které se budou moci věnovat důležitějším činnostem. Současně vznikne větší tlak na výkonnost dodavatele, neboť audity probíhají náhodně, aby byla zajištěna autentičnost a nestrannost.

Náš mobilní tým auditorů přijede do prodejny v době, kdy daný dodavatel doručuje zboží. Bude vybaven technologií potřebnou pro okamžité odeslání výsledků auditu vám i vašemu dodavateli.

Shrnutí:

  • Namátkový nezávislý audit vzorků, prováděný ve všech vašich prodejnách.
  • Pracovníci prodejny ušetří čas, který budou moci věnovat důležitější práci.
  • Poskytuje data v reálném čase, což má pozitivní vliv na výkonnost dodavatele.
  • Poskytuje mechanismus, který extrapoluje výsledky a reklamuje nepřesné dodávky u dodavatele.
Přesnost výdeje

„Dostupnost pro zákazníka“, „Tržby“, „Úbytek zásob“. Ve společnosti Orridge vědí, jak záleží na těchto ukazatelích výkonnosti. Nabízíme nákladově efektivní řešení, která vás podpoří při zlepšování těchto ukazatelů výkonnosti v celém vašem podnikání.

Pokračovat
Přesnost nákladu

Problémy v konečné fázi logistiky mohou mít často velký vliv. Naložení vozidla před odesláním je jednoduché, ale případné chyby se mohou citelně projevit úbytkem zásob a nedostupností zboží.

Pokračovat
Příjem zboží v dobré víře

Příjem zboží v dobré víře (GFR) je auditní proces měnící zavedený způsob řízení dodavatelského řetězce v maloobchodě.

Pokračovat
Kontroly u zdroje

Společnost Orridge je přesvědčena, že chceme-li poskytovat zákazníkům služby v plném rozsahu, musíme být schopni začít od začátku. A to je úkol kontroly u zdroje.

Pokračovat
Inventarizace velkoskladu a distribuce

Společnost Orridge si uvědomuje, že inventarizace ve velkoskladech a distribučních centrech je principiálně odlišná od inventarizace v prodejnách. Proto poskytuje speciální týmy pro včasné a kompletní audity. Může se jednat o kompletní inventuru skladu nebo průběžné zjišťování stavu zásob.

Pokračovat

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení