Přesnost nákladu

Zaměření na závěrečný krok distribučního střediska.

Přesnost nákladu

Problémy v konečné fázi logistiky mohou mít často velký vliv. Naložení vozidla před odesláním je jednoduché, ale případné chyby se mohou citelně projevit úbytkem zásob a nedostupností zboží.


Naše řešení je jednoduché a efektivní. Naši auditoři vyberou vozidla pro kontrolu a provedou kontrolu dodávky podle dodacího listu.

Tyto kontroly nikdy neovlivní dobu odjezdu nákladních vozidel. Tuto službu nabízíme také jako doplněk našeho auditu přesnosti nákladu a může ji provádět stejný tým auditorů.

Přesnost výdeje

„Dostupnost pro zákazníka“, „Tržby“, „Úbytek zásob“. Ve společnosti Orridge vědí, jak záleží na těchto ukazatelích výkonnosti. Nabízíme nákladově efektivní řešení, která vás podpoří při zlepšování těchto ukazatelů výkonnosti v celém vašem podnikání.

Pokračovat
Příjem zboží v dobré víře

Příjem zboží v dobré víře (GFR) je auditní proces měnící zavedený způsob řízení dodavatelského řetězce v maloobchodě.

Pokračovat
Kontroly u zdroje

Společnost Orridge je přesvědčena, že chceme-li poskytovat zákazníkům služby v plném rozsahu, musíme být schopni začít od začátku. A to je úkol kontroly u zdroje.

Pokračovat
Dodávky přímo do obchodu

Společnost Orridge nabízí služby pravidelných auditů těchto dodávek. Zavedením těchto auditů odbouráte potřebu kontroly dodávek v prodejně. Zboží budete přijímat „v dobré víře“.

Pokračovat
Inventarizace velkoskladu a distribuce

Společnost Orridge si uvědomuje, že inventarizace ve velkoskladech a distribučních centrech je principiálně odlišná od inventarizace v prodejnách. Proto poskytuje speciální týmy pro včasné a kompletní audity. Může se jednat o kompletní inventuru skladu nebo průběžné zjišťování stavu zásob.

Pokračovat

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení