Přesnost výdeje

Spolehlivá data pomáhají snížit úbytky zásob a zvýšit tržby.

Přesnost výdeje

„Dostupnost pro zákazníka“, „Tržby“, „Úbytek zásob“. Ve společnosti Orridge vědí, jak záleží na těchto ukazatelích výkonnosti. Nabízíme nákladově efektivní řešení, která vás podpoří při zlepšování těchto ukazatelů výkonnosti v celém vašem podnikání.


zboží, často nesměřuje na hlavní příčinu problému. Z průzkumů vyplývá, že většinu problémů s úbytkem zásob a dostupností zboží si obchodníci způsobují sami prostřednictvím špatných procesů. To vede ke špatnému stavu základního faktoru úbytku zásob a dostupnosti – vlastní skladové zásoby.

Provoz velkého distribučního centra se skládá z řady složitých procesů příjmu a výdeje. A to jsou fáze, při kterých často dochází k chybám. Je-li příjem zboží na sklad nepřesný, je třeba v prodejně činit nápravná opatření. Důsledkem je vyšší úbytek zásob a nižší dostupnost zboží.

Orridge nabízí jednoduché řešení auditu přesnosti výdeje. Ten sníží úbytek zásob a zvýší dostupnost zboží, a současně vaší společnosti ušetří peníze.

Společnost Orridge poskytne tým zkušených auditorů, kteří budou spolupracovat s vašimi distribučními týmy na zajištění přesného výdeje podle skutečných požadavků prodejen. To se provádí pravidelnými audity dodávek do prodejen.

Poskytneme vám spolehlivé informace o přesnosti dodávek. Výsledky šetření vám můžeme sdělovat v reálném čase. Také můžeme analyzovat hlavní příčinu, aby bylo možné odstranit případné systémové problémy.

Naše audity jsou flexibilní, nezávislé a přesné. Můžeme je upravit podle vašich potřeb. Doporučujeme zákazníkům, aby nám dali volné ruce a my mohli pracovat v jejich nejlepším zájmu. Protože jsou naše audity náhodné a nepředvídatelné, poskytujeme smysluplná data.

Přesnost nákladu

Problémy v konečné fázi logistiky mohou mít často velký vliv. Naložení vozidla před odesláním je jednoduché, ale případné chyby se mohou citelně projevit úbytkem zásob a nedostupností zboží.

Pokračovat
Příjem zboží v dobré víře

Příjem zboží v dobré víře (GFR) je auditní proces měnící zavedený způsob řízení dodavatelského řetězce v maloobchodě.

Pokračovat
Kontroly u zdroje

Společnost Orridge je přesvědčena, že chceme-li poskytovat zákazníkům služby v plném rozsahu, musíme být schopni začít od začátku. A to je úkol kontroly u zdroje.

Pokračovat
Dodávky přímo do obchodu

Společnost Orridge nabízí služby pravidelných auditů těchto dodávek. Zavedením těchto auditů odbouráte potřebu kontroly dodávek v prodejně. Zboží budete přijímat „v dobré víře“.

Pokračovat
Inventarizace velkoskladu a distribuce

Společnost Orridge si uvědomuje, že inventarizace ve velkoskladech a distribučních centrech je principiálně odlišná od inventarizace v prodejnách. Proto poskytuje speciální týmy pro včasné a kompletní audity. Může se jednat o kompletní inventuru skladu nebo průběžné zjišťování stavu zásob.

Pokračovat

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení