Příjem zboží v dobré víře

Zvýšení efektivity bez ztráty kontroly.

Příjem zboží v dobré víře

Příjem zboží v dobré víře (GFR) je auditní proces měnící zavedený způsob řízení dodavatelského řetězce v maloobchodě.


Obecně se má za to, že většina zboží přijatá v rámci dodavatelského řetězce, je v pořádku, takže kontrola je nákladný a často také zbytečný úkon.

Princip příjmu zboží v dobré víře znamená, že zboží je přijato bez kontroly s výjimkou vzorků dodaných týmem ve skladišti. Společnost Orridge může poskytnout vysoce proškolené auditory, kteří tyto vzorky zkontrolují a poskytnou vám i vašim dodavatelům potřebné nástroje pro výkaznictví, aby byly zajištěny správné kontroly a opatření na zvyšování přesnosti dodávek.

GFR chápeme jako složitější proces, než je pouhé vynechání kontroly při převzetí zboží od dodavatele.  Společnost Orridge vám může poskytnout odborné znalosti GFR i potřebnou podporu pro zavedení celého procesu. To může zahrnovat aktivní účast dodavatele, analýzu obchodního případu a podporu u zákazníka.

GFR nabízí celou řadu výhod. Pokud současně využijete služeb společnosti Orridge, získáte:

  • Úsporu práce prostřednictvím přijímání zboží od dodavatele v dobré víře.
  • Rychlejší obrat dodávek zvyšující efektivitu dodavatele.
  • Rychlejší tok zboží v dodavatelském řetězci.
  • Data v reálném čase, rychlé a jednoduché řešení připomínek.
  • Spolehlivá data o přesnosti dodávek, díky kterým získáte koherentní proces pro případ reklamací.
Přesnost výdeje

„Dostupnost pro zákazníka“, „Tržby“, „Úbytek zásob“. Ve společnosti Orridge vědí, jak záleží na těchto ukazatelích výkonnosti. Nabízíme nákladově efektivní řešení, která vás podpoří při zlepšování těchto ukazatelů výkonnosti v celém vašem podnikání.

Pokračovat
Přesnost nákladu

Problémy v konečné fázi logistiky mohou mít často velký vliv. Naložení vozidla před odesláním je jednoduché, ale případné chyby se mohou citelně projevit úbytkem zásob a nedostupností zboží.

Pokračovat
Kontroly u zdroje

Společnost Orridge je přesvědčena, že chceme-li poskytovat zákazníkům služby v plném rozsahu, musíme být schopni začít od začátku. A to je úkol kontroly u zdroje.

Pokračovat
Dodávky přímo do obchodu

Společnost Orridge nabízí služby pravidelných auditů těchto dodávek. Zavedením těchto auditů odbouráte potřebu kontroly dodávek v prodejně. Zboží budete přijímat „v dobré víře“.

Pokračovat
Inventarizace velkoskladu a distribuce

Společnost Orridge si uvědomuje, že inventarizace ve velkoskladech a distribučních centrech je principiálně odlišná od inventarizace v prodejnách. Proto poskytuje speciální týmy pro včasné a kompletní audity. Může se jednat o kompletní inventuru skladu nebo průběžné zjišťování stavu zásob.

Pokračovat

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení