Zdravotnictví

Společnost Orridge byla založena v roce 1846 jako poskytovatel inventarizací pro farmaceutický sektor, který je pro ni stále jednou z klíčových oblastí.

Specializované inventarizační služby pro farmacii poskytuje Orridge již přes 170 let. Lékárnám, lékařským ordinacím, nemocnicím a poskytovatelům zdravotnických služeb nabízíme odborné zkušenosti i technické schopnosti. 


Vyberete-li si společnost Orridge, můžete očekávat služby, které odrážejí vaše místo v rámci zdravotní péče. Víme, že lékařská ordinace se liší od lékárny. Můžete také očekávat: -

 • Inventury prováděné kvalifikovaným personálem.
 • Získávání dat prostřednictvím skenování čárového kódu.
 • Proces kladoucí zákazníka na první místo a usnadňující výdej léků.
 • Údaje o zásobách podle místa.
 • Dokončení týž den, v čase, který vám bude vyhovovat.
 • Kompletní rozpis kategorií zásob.
 • Certifikát celkového ocenění.
 • Dodatečné informace pro management na požádání.
 • V případě nejasností další podpora po provedení inventury.

Inventarizace se obvykle provádí za účelem ročního ocenění zásob. Kromě toho vám můžete nabídnout své služby za účelem:-

 • Nového ocenění zásob po změně managementu.
 • Evidence při nahlášení pojistné události.
 • Ocenění zásob EPOS

Pokud chcete prodiskutovat své potřeby nebo si domluvit schůzku, kontaktujte prosím pana Dave Brittle na tel. +447802 839 078 nebo pošlete e-mail na adresu dave.brittle@orridge.eu

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení