Disclaimer

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van deze website, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten.

Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.

Gebruik Licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de Orridge-website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk beeld. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:

  • wijzigen of kopiëren van de materialen;
  • het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  • elke software op de Orridge-website proberen te decompileren of reverse-engineeren;
  • verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
  • het materiaal naar een andere persoon overbrengen of het materiaal spiegelen op een andere server.

Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk gewenst moment door Orridge worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.

Ontkenning

De materialen op de Orridge-website worden geleverd zoals ze zijn. Orridge geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent hierbij alle garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Orridge geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.

Beperkingen

In geen geval zullen Orridge of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen,) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het materiaal op de Orridge-website te gebruiken, zelfs als Orridge of een bevoegde vertegenwoordiger van Orridge mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Revisies en Errata

De materialen op de Orridge-website kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Orridge garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Orridge kan de inhoud op haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Orridge doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

Links

Orridge heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn internetwebsite beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat Orridge de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Orridge kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de Orridge-website valt onder de wetten van het Verenigd Koninkrijk, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.

Orridge is stevig gevestigd als toonaangevende leverancier van inventarisatiediensten in heel Europa