Nasza historia

1846
Benjamin Orridge zakłada firmę Orridge.
1950
Rozszerzenie działalności o artykuły żelazne, a także o wyroby cukiernicze i spożywcze.
1971
Połączenie Orridge & Co z Ernest J George.
1988
Pionierskie wdrożenie technologii ręcznych czytników kodów kreskowych.
1988-98
Znaczny wzrost popularności usług inwentaryzacji w branży detalicznej.
1998-99
Dwukrotne wpisanie na listę European Top 500 z uwagi na wzrost firmy.
2001
Wykup przedsiębiorstwa przez zarząd.
2002
Przejęcie przez Christie Group.
2003
Kolejna faza zakupu technologii skanowania w celu wdrożenia technologii RF.
2004
Rozbudowa zespołu szkoleń i rekrutacji.
2005
AS Watson wybiera firmę Orridge na wyłącznego dostawcę w Wielkiej Brytanii. Fuzja z oddziałem inwentaryzacji detalicznej firmy Venners.
2006
Wejście z usługą do segmentu supermarketów dzięki kontraktowi z Co-operative Food. Wprowadzenie własnej bezprzewodowej technologii LAN.
2007
Dalsza ekspansja w Europie. Nowe biura w Harlow inicjują ekspansję w Europie, a także rozpoczynają działalność sprzedażową i marketingową.
2008
Zabezpieczona umowa długoterminowa z WH Smith. Wyposażenie nadzorców terenowych w technologię bezprzewodową.
2009
Uruchomienie portalu dla pracowników i klientów. Stworzenie solidnych podstaw dla działalności w Europie przy wsparciu silnego zespołu kierowniczego.
2010
Wprowadzenie metody kontroli poprzez tablet. Zabezpieczony kontrakt długoterminowy z The Co-operative Food.
2012
Pierwsza umowa franczyzowa obejmująca Niemcy i tereny powiązane, rozszerzająca działalność inwentaryzacyjną w Europie.
2014
Udostępnienie sprawozdań zarządczych w internecie w ramach usługi uzupełniającej dla klientów posiadających abonament; usługa ta jest łatwo dostępna i umożliwia głębszą analizę danych.
2017
Przeorganizowanie struktury oddziałów poprzez rozdzielenie farmacji, handlu detalicznego i łańcucha dostaw ze względu na odrębny charakter tych kluczowych branż.

Orridge jest firmą o ugruntowanej pozycji, świadczącą usługi inwentaryzacyjne w Europie