Zarządzanie kluczowymi klientami

Opiekun klienta jest łącznikiem pomiędzy Orridge a klientem. Opiekun jest pierwszym punktem kontaktu, a jego zadaniem jest dopasowanie rozwiązań oferowanych przez Orridge do potrzeb danego klienta.

Nasi opiekunowie mają bogatą wiedzę i doświadczenie, które obejmują zarówno proces inwentaryzacji, jak i branże, w których Orridge prowadzi swoją działalność. Nasza codzienna komunikacja z klientami jest naprawdę ważna, dlatego zarządzanie relacjami jest dla nas priorytetem.

Opiekun koordynuje współpracę poszczególnych działów Orridge z klientem, dbając o to, by wszystkie jego wymagania zostały spełnione, a komunikacja była prosta i wydajna.

Opiekun klienta dba o prawidłowe świadczenie usług, odpowiada na pytania z nimi związane i organizuje spotkania z pracownikami firmy klienta, którzy są zaangażowani w proces inwentaryzacji.

Opiekun wnosi innowacyjność i rozwój w relacje z klientem. Planujemy przesuwać granice naszych klientów, szukając sposobów na jeszcze większą poprawę jakości naszych usług i na zwiększenie ich opłacalności dla naszych klientów.

Klienci Orridge doceniają nasze praktyczne podejście do kwestii obsługi klienta na wszystkich szczeblach biznesu. Członkowie zarządu Orridge regularnie uczestniczą w spotkaniach przeglądowych.

Orridge jest firmą o ugruntowanej pozycji, świadczącą usługi inwentaryzacyjne w Europie