Szkolenie

Identyfikowanie i rekrutacja najlepszych pracowników to podstawa. Równie ważne są programy szkoleń i dbanie o nieustanny rozwój naszych pracowników.


Każdy regionalny zespół Orridge posiada swojego specjalistę w zakresie rekrutacji i szkoleń, którego zadaniem jest rozwijanie umiejętności nadzorców i inwentaryzatorów.

Wszyscy nowi pracownicy przechodzą wstępny program szkoleniowy, a następnie, po jego pomyślnym zakończeniu, są regularnie oceniani podczas okresu próbnego pod kątem jakości przeprowadzanych inwentaryzacji. Podczas pierwszych inwentaryzacji mogą się kontaktować z mentorem, który służy im radą i pomocą.

Regionalne zespoły kierownicze odbywają regularne wizyty inwentaryzacyjne i udzielają cennych porad wszystkim członkom zespołów inwentaryzacyjnych. Oferujemy wsparcie wszystkim, którzy go potrzebują, i dajemy nowym pracownikom możliwości rozwoju.

Nasi specjaliści ds. szkoleń i rekrutacji regularnie starają się identyfikować w zespołach inwentaryzacyjnych osoby wykazujące potencjał do dalszego rozwoju, działając zgodnie z polityką Orridge zachęcającą do awansów wewnętrznych.

Dzięki skutecznemu programowi szkoleń i weryfikacji oraz strukturze wspierania pracowników, Orridge jest w stanie utrzymać silny personel, niezbędny do spełnienia wymagań klientów.

Jako inwentaryzator firmy Orridge będziesz mógł korzystać z krótko- średnio- i długofalowej struktury wsparcia.

Orridge jest firmą o ugruntowanej pozycji, świadczącą usługi inwentaryzacyjne w Europie