Dostępność na półce

Informuje o tym, co klient może zobaczyć w sklepie, a czego nie zobaczy.

Dostępność na półce

Sprzedawca detaliczny może mieć szeroką gamę produktów w atrakcyjnej cenie oraz bazę lojalnych klientów, którzy chcą je kupić. Wydaje się, że łańcuch dostaw działa prawidłowo, a poziom zapasów w sklepach jest właściwy.

Wszystkie powyższe pozytywne czynniki na nic się zdadzą, jeśli zapasy nie zostaną przekazane na halę sprzedaży, co niestety zdarza się zbyt często. Umożliwiając swoim klientom obiektywny wgląd w dostępność produktów na półce, Orridge dostarcza im najważniejszej dla sprzedawców informacji.


Usługa dostępności na półce

Niezapowiedziana, niezależna oceny dostępności produktów na półkach pokazuje, jak wygląda sytuacja z punktu widzenia kupującego. Klient może być zainteresowany informacjami o dostępności na półkach wszystkich produktów; częściej jednak prosi Orridge o analizę konkretnej linii produktów. Głównym celem tej usługi jest dostarczenie informacji, ale można również podjąć natychmiastowe działania na miejscu, gdy zostaną zidentyfikowane konkretne problemy.

Korzyści z usługi

Pierwszą oczywistą korzyścią z usługi oceny dostępności produktów na półkach są pozyskane informacje. Czy zaobserwowano u klienta jakieś problemy? Jeśli tak, można przeprowadzić kolejne działania, żeby zmierzyć wpływ działań podjętych w celu rozwiązania problemu. Inne zalety to: -

  • Zwiększenie zadowolenia klientów.
  • Wzrost sprzedaży.
  • Identyfikacja sklepów, w których występują problemy w zarządzaniu zapasami.
  • Uświadomienie pracownikom sklepów, że jest to ważny problem, na którym należy się skupić.

Jak to działa?

Na początku Orridge przeprowadza audyt w niewielkiej grupie sklepów. Wystarczy do tego pojedynczy pracownik albo niewielki zespół, dzięki czemu koszt tej oceny nie jest wysoki.

Dostępne są również tańsze opcje, stosowane równolegle z planowaną inwentaryzacją. Nie mają one tylu zalet, co usługa indywidualna, ale są bardzo opłacalne i skuteczne.

Pakiet oprogramowania raportującego jest przygotowywany indywidualnie dla każdego klienta i pomaga określić, czy problem występuje na taką skalę, że wymaga rozwiązania, a jeżeli tak, to na jakich obszarach należy skoncentrować wysiłki.

Po wypróbowaniu usługi zalecamy spotkanie kontrolne w celu ustalenia, czy usługa spełniła wyznaczone cele. Przyczyny problemów z dostępnością towarów na półkach mogą być liczne, ale dzięki wiarygodnym danym można podjąć ukierunkowane działania zaradcze, które skutecznie te problemy rozwiążą.

Pełna inwentaryzacja

Ważne jest, aby przeprowadzać regularne inwentaryzacje we wszystkich magazynach. Orridge może sięgnąć poza główny cel inwentaryzacji i przeprowadzić analizę uzyskanych danych, aby pomóc klientowi osiągnąć jeszcze więcej. Wielu klientów potwierdza, że koszt usprawnienia dostępności na półce oraz składania raportów w celu zwiększenia sprzedaży szybko się zwraca.

Dalej
Audyty linii podstawowych

Uzupełniając strategię pełnej inwentaryzacji o częstsze przeliczenia produktów podstawowych, można przyspieszyć zarówno kurczenie się, jak i wzrost sprzedaży.

Dalej
Inwentaryzacja ciągła

Jeśli pełna inwentaryzacja nie jest możliwa, alternatywą może się okazać inwentaryzacja ciągła (PI). Usługa ta jest dobrym rozwiązaniem dla obciążonych centrów dystrybucyjnych i magazynów, które działają przez 24 godziny na dobę.

Dalej

Orridge jest firmą o ugruntowanej pozycji, świadczącą usługi inwentaryzacyjne w Europie