Inwentaryzacja w magazynach i centrach dystrybucyjnych

Skalowanie procesu inwentaryzacji i identyfikowanie różnic.

Inwentaryzacja w magazynach i centrach dystrybucyjnych

Przeliczanie towaru w dużych magazynach i centrach dystrybucyjnych ma swoją specyfikę, dlatego zapewniamy specjalistyczne zespoły, które są w stanie przeprowadzić audyt terminowo i kompleksowo, niezależnie od tego, czy chodzi o pełną inwentaryzację magazynu, czy o inwentaryzację ciągłą.


Korzystanie z najnowszej technologii bezprzewodowej sieci LAN zapewnia firmie Orridge przewagę konkurencyjną: użytkownik może osiągnąć wydajność i dokładność niezbędne podczas przeliczania towarów w tak ogromnych obiektach.

Pełny audyt pozwala nie tylko na sporządzenie dokładnej dokumentacji lokalizacji zapasów, z wyszczególnieniem ich ilości, ale także na wskazanie potencjalnych obszarów doskonalenia oraz umożliwienie przedsiębiorstwom zoptymalizowania poziomu usług świadczonych na rzecz placówek handlu detalicznego lub użytkowników końcowych.

Nasi inwentaryzatorzy są nie tylko wydajni; oni są dostępni przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Staramy się pracować w taki sposób, aby jak najmniej przeszkadzać klientowi w prowadzeniu jego działalności.

Kluczowe jest zaangażowanie kierownictwa firmy klienta i współpraca z nimi na miejscu. Nasi doświadczeni kierownicy operacyjni będą się komunikować z tymi osobami w zrozumiały dla nich sposób, tłumacząc im, dlaczego operacje powinny być postawione na pierwszym miejscu, a także wyjaśniając wpływ tych operacji na zaopatrzenie.

Dokładność wydawania

„Dostępność klienta”, „Sprzedaż”, „Kurczenie się”. Pracownicy Orridge dobrze wiedzą, jak ważne są wskaźniki wydajności. Oferujemy niedrogie rozwiązania, które pomagają poprawić te wskaźniki we wszystkich aspektach działalności klienta.

Dalej
Zgodność ładunku

Ostatnia przeszkoda w procesie logistycznym często może mieć najpoważniejsze konsekwencje. Załadunek towaru do ekspedycji jest czynnością prostą, ale każdy błąd może spowodować braki i wywołać problemy z dostępnością towaru w magazynie.

Dalej
Odbiór w dobrej wierze

Odbiór w dobrej wierze jest procesem audytu, który kwestionuje konwencjonalne zarządzanie łańcuchem dostaw dla detalu.

Dalej
Kontrola pochodzenia

Zgodnie z filozofią Orridge zaoferowanie klientom kompleksowej usługi wymaga cofnięcia się do samego początku. I o to właśnie chodzi w kontroli pochodzenia.

Dalej
Dostawy bezpośrednio do sklepu

Orridge oferuje usługę polegającą na regularnym audycie takich bezpośrednich dostaw. Korzystając z niej, można zrezygnować z kontroli dostaw w sklepie i zacząć akceptować te dostawy zgodnie z zasadą "dobrej wiary".

Dalej

Orridge jest firmą o ugruntowanej pozycji, świadczącą usługi inwentaryzacyjne w Europie