Pełna inwentaryzacja

Nasza najpopularniejsza usługa. Usługa "wall-to-wall", czyli od ściany do ściany, oznacza przeliczenie wszystkiego.

Pełna inwentaryzacja

Ważne jest, aby przeprowadzać regularne inwentaryzacje we wszystkich magazynach. Orridge może sięgnąć poza główny cel inwentaryzacji i przeprowadzić analizę uzyskanych danych, aby pomóc klientowi osiągnąć jeszcze więcej. Wielu klientów potwierdza, że koszt usprawnienia dostępności na półce oraz składania raportów w celu zwiększenia sprzedaży szybko się zwraca.


Krótkie podsumowanie korzyści

 • Odświeżenie zapasów w magazynie w oparciu o uzyskane dane.
 • Stymulowanie natychmiastowych dostaw w celu poprawy dostępności produktów.
 • Większa możliwość wyboru dla klientów, a także wzrost ich zadowolenia i lojalności.
 • Uzyskanie wiarygodnych wyników na temat ubytków i składanie raportów w celu poprawy tej sytuacji.
 • Zwolnienie miejsca w magazynach po to, aby skupić się na głównych zadaniach.
 • Elastyczna, dopasowana usługa.
 • Kontrolowanie wydatków kapitałowych i kwot przeznaczanych na wynagrodzenia.

Charakterystyka usługi

 • Rozwiązanie operacyjne, które na pierwszym miejscu stawia potrzeby magazynu.
 • Dostosowanie czasu inwentaryzacji, tak aby została przeprowadzona poza czasem aktywności handlowej.
 • Metodologia przeliczania dostosowana do profilu magazynu.
 • Gwarantowana dokładność.
 • Indywidualne raportowanie na miejscu z korzyścią dla magazynu.
 • Centralne raportowanie, którego celem jest zaspokojenie indywidualnych wymagań klienta.
 • Wsparcie klienta i ciągły rozwój usługi.

Jak to działa?

 • Ustalenie metody operacyjnej podczas konsultacji.
 • Sprawdzenie koncepcji i warunków handlowych podczas próbnych inwentaryzacji.
 • Prowadzenie dziennika inwentaryzacji przez Orridge.
 • Zarządzanie komunikacją w magazynie przez Orridge przed inwentaryzacją, w jej trakcie i po jej zakończeniu.
 • Przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze wstępnie uzgodnionymi procedurami.
 • Dokładność i czas trwania przeliczania jako kluczowe wskaźniki efektywności.
 • Przekazanie MI i danych zliczeń natychmiast do analizy.

Wsparcie klienta

 • Profesjonalni menedżerowie przypisani indywidualnie do poszczególnych klientów.
 • Silna struktura operacyjna w Wielkiej Brytanii.
 • Szkolenie i rekrutacja personelu na miejscu.
 • Regionalne zespoły odpowiedzialne za planowanie prac.
 • Specjalna struktura IT skierowana do klienta.
 • 24-godzinne wsparcie klienta.
 • Regularny przegląd usług i spotkania programistów.
Audyty linii podstawowych

Uzupełniając strategię pełnej inwentaryzacji o częstsze przeliczenia produktów podstawowych, można przyspieszyć zarówno kurczenie się, jak i wzrost sprzedaży.

Dalej
Dostępność na półce

Sprzedawca detaliczny może mieć szeroką gamę produktów w atrakcyjnej cenie oraz bazę lojalnych klientów, którzy chcą je kupić. Wydaje się, że łańcuch dostaw działa prawidłowo, a poziom zapasów w sklepach jest właściwy.

Dalej
Inwentaryzacja ciągła

Jeśli pełna inwentaryzacja nie jest możliwa, alternatywą może się okazać inwentaryzacja ciągła (PI). Usługa ta jest dobrym rozwiązaniem dla obciążonych centrów dystrybucyjnych i magazynów, które działają przez 24 godziny na dobę.

Dalej

Orridge jest firmą o ugruntowanej pozycji, świadczącą usługi inwentaryzacyjne w Europie