Privacy

Orridge & Co Ltd begrijpt dat uw privacy belangrijk is, en dus wordt met behulp van deze privacyverklaring uitgelegd welke persoonsgegevens Orridge & Co Ltd mag verwerken, hoe deze verwerkt kunnen worden en voor welk doel.

Bezoekers van onze website

Cookies

Ga naar https://www.orridge.eu/nl/beleid/cookies-nl/ voor meer informatie over wat cookies zijn en hoe Orridge cookies gebruikt wanneer u onze website bezoekt.

Google Analytics

Wanneer iemand https://www.orridge.eu bezoekt, maken we gebruik van Google Analytics, een derde partij voor het verzamelen van standaard internetloginformatie en details van gedragspatronen van bezoekers. We doen dit om een aantal zaken te achterhalen, zoals het aantal bezoekers aan de verschillende delen van de site. Deze informatie wordt alleen verwerkt op een manier waarop niemand geïdentificeerd kan worden. Wij doen geen enkele poging om de identiteiten van de mensen te achterhalen die onze website bezoeken, en geven Google hiertoe ook geen toestemming.

Mensen die ons e-mailen

We gebruiken Transport Layer Security (TLS) om e-mailverkeer te coderen en te beschermen in overeenstemming met de aanbevelingen van de overheid betreffende cyberbeveiliging. Als TLS niet ondersteunt wordt door uw e-mailservice, houd er dan rekening mee dat e-mails die we verzenden of ontvangen mogelijk niet beschermd worden tijdens de overdracht.

Daarnaast controleren we alle e-mails die naar ons worden verzonden, inclusief bestandsbijlagen, op virussen of schadelijke software.

Externe dienstverleners

Wij geven uw informatie mogelijk door aan onze externe dienstverleners, agenten, subcontractanten en andere gelieerde organisaties voor het voltooien van taken en het verlenen van diensten aan u namens ons (bijvoorbeeld het versturen van mailings). Wanneer we echter gebruikmaken van externe dienstverleners, maken we alleen de persoonsgegevens bekend die nodig zijn voor het leveren van de service en wordt er een contract afgesloten waarin vereist wordt dat ze uw gegevens veilig zullen bewaren en niet zullen gebruiken voor hun eigen doeleinden; raadpleeg de relevante sectie hieronder op basis van het doel van de informatie.

Algemene vragen

Wanneer u ons verzoekt contact met u op te nemen zullen we u vragen om uw persoonsgegevens, inclusief naam en contactgegevens. U heeft de mogelijkheid om ons toestemming te geven uw gegevens te bewaren zodat wij in de toekomst contact met u op kunnen nemen indien we van mening zijn dat de services die wij bieden voor u interessant kunnen zijn; we zullen uw gegevens niet doorgeven of verkopen aan andere partijen voor redenen anders dan ons zakelijk contact met u.

Algemene vragen: Derde partijen en de gegevens die met hen zijn gedeeld

DMC Software Solutions, een bedrijf van de Xperience Group, biedt onze ACT CRM-service; persoonsgegevens worden bij deze serviceprovider opgeslagen, maar zijn niet beschikbaar voor hun gebruik, de gegevens worden opgeslagen en verzonden met behulp van codering.

Dotmailer Ltd biedt ons e-mailmarketingdiensten; beperkte persoonsgegevens kunnen soms worden gedeeld om marketingcampagnes mogelijk te maken.

Sollicitanten

Wat zullen we doen met de informatie die u ons verstrekt?

Alle informatie die u tijdens het proces verstrekt, zal alleen gebruikt worden om uw aanvraag te verwerken en indien nodig om aan wettelijke of reglementaire vereisten te voldoen.

We zullen de tijdens het wervingsproces verstrekte informatie niet delen met derde partijen voor marketingdoeleinden of uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte opslaan. De informatie die u verstrekt, wordt veilig door ons bewaard, ongeacht of deze informatie in elektronische of fysieke vorm is verstrekt.

We gebruiken de contactgegevens die u ons verstrekt om contact met u op te nemen voor het verwerken van uw aanmelding. We gebruiken de andere informatie die u verstrekt om uw geschiktheid te beoordelen voor de functie waarvoor u solliciteert.

Welke informatie vragen we en waarom?

De informatie waar we om vragen, wordt gebruikt om te beoordelen of u geschikt bent voor een baan bij Orridge & Co Ltd. Hoewel u de gevraagde informatie niet hoeft op te geven, kan dit van invloed zijn op uw sollicitatie wanneer u dit niet doet.

Open sollicitatie via de website van het bedrijf

Wij vragen u om uw persoonsgegevens, inclusief naam, adres en contactgegevens, hoe u over ons heeft gehoord en om uw toestemming tot het bewaren van uw gegevens gedurende 6 maanden. We zullen u ook naar optionele informatie vragen: -

 • Of u momenteel in het VK studeert.
 • Of u auto mag rijden, of u in het bezit bent van een auto, uw rijbewijstype en licentienummer.
 • Uw beschikbaarheid om in het weekend te werken.

Sollicitatiefase

We verzamelen persoonsgegevens meestal rechtstreeks van u wanneer u solliciteert voor een functie bij ons, zoals uw naam, adres, contactgegevens, opleidingen en werkervaring, prestaties en testresultaten. Daarnaast verzamelen we mogelijk persoonsgegevens over u via derden, zoals professionele wervingsbureaus, uw referenties en vroegere werkgevers, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Gevoelige gegevens zijn een onderverdeling van persoonsgegevens en omvatten etniciteit, gezondheid, seksuele geaardheid, evenals andere categorieën zoals voorgeschreven door de wet. We streven er niet naar om dergelijke gegevens over een kandidaat te verkrijgen en zullen deze niet verzamelen, tenzij dit wordt toegestaan door de toepasselijke wetgeving (bijv. toezicht op gelijke kansen).

Gegevens uit documenten voor recht op werk, zoals paspoorten, geboorteakten en immigratiedocumenten, kunnen worden vastgelegd wanneer dit op grond van het arbeidsrecht vereist is.

Bedrijfsmedewerkers

Welke informatie hebben we en wat doen we met de informatie

Net als uw werkgever moet het bedrijf informatie over u bewaren en verwerken voor normale werkdoeleinden. De informatie die we bewaren en verwerken, zal uitsluitend worden gebruikt voor ons beheer en administratief gebruik. We zullen deze informatie opslaan en gebruiken, voor zover passend en toegestaan door de wet, voor zakelijke en administratieve doeleinden en voor het beheer van onze relatie met u tijdens het wervingsproces, wanneer u werkzaam voor ons bent, wanneer uw dienstverband eindigt en nadat u het bedrijf heeft verlaten. Dit omvat het gebruik van informatie om ons in staat te stellen te voldoen aan de arbeidsovereenkomst, om te voldoen aan alle wettelijke vereisten, om de legitieme belangen van het bedrijf na te streven en om onze juridische positie te beschermen in geval van juridische procedures. Als u deze gegevens niet verstrekt, is het mogelijk dat we onder bepaalde omstandigheden niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen en zullen we u, indien van toepassing, informeren over de gevolgen daarvan.

Bij het uitvoeren van onze inventarisatie voor klanten kan het soms nodig zijn uw gegevens te verwerken om onze legitieme zakelijke belangen na te streven, bijvoorbeeld om u toegang te verlenen tot de websites van klanten door het verkrijgen van een veiligheidsmachtiging voor u, zoals bij luchthavenbeveiliging, in overheidsgebouwen of winkelcentra, alsmede voor administratieve doeleinden en het voorkomen van fraude of mogelijke misdaden. We zullen uw gegevens nooit verwerken als uw eigen belangen zwaarder wegen dan deze belangen.

Het soort informatie dat wij bewaren, omvat uw aanvraagformulier en referenties, uw arbeidsovereenkomst en eventuele wijzigingen daarvan; correspondentie met of over u, bijvoorbeeld brieven aan u over een loonsverhoging of, op uw verzoek, een brief aan uw hypotheekbedrijf waarin uw salaris wordt bevestigd; informatie die nodig is voor de doeleinden van loonadministratie, uitkeringen en uitgaven; contact- en noodcontactgegevens; gegevens over vakantie, ziekte en andere afwezigheid; informatie die nodig is voor het toezicht op gelijke kansen; en gegevens met betrekking tot uw loopbaanverleden, zoals opleidingsgegevens, beoordelingen, andere prestatiemaatstaven en, waar van toepassing, disciplinaire- en klachtenregistraties en andere dergelijke vereisten.

Waar nodig kunnen we informatie met betrekking tot uw gezondheid bewaren, waaronder redenen voor afwezigheid en rapporten en opmerkingen van de huisarts. Deze informatie zal gebruikt worden om te voldoen aan onze gezondheids- en veiligheids- en arboverplichtingen – om na te gaan hoe uw gezondheid uw bekwaamheid beïnvloedt om uw werk te doen en of eventuele aanpassingen aan uw werk passend kunnen zijn. We hebben deze gegevens ook nodig voor het beheren van wettelijk en bedrijfsgebonden ziekengeld.

We zullen de tijdens het wervingsproces verstrekte informatie niet delen met derde partijen voor marketingdoeleinden of uw informatie buiten de Europese Economische Ruimte opslaan. De informatie die u verstrekt, wordt veilig door ons bewaard, ongeacht of deze informatie in elektronische of fysieke vorm is verstrekt.

We gebruiken de contactgegevens die u ons verstrekt om contact met u op te nemen voor het verwerken van uw aanmelding. We gebruiken de andere informatie die u verstrekt om uw geschiktheid te beoordelen voor de functie waarvoor u solliciteert.

Derde partijen en de gegevens die met hen zijn gedeeld

We delen gegevens met: -

 • Andere bedrijven van de Christie Group met als doel het beheren van onze onderneming en het leveren van salarissen en andere voordelen en diensten aan u als werknemer.
 • Overheidsinstanties zoals vereist door de wet of voor het valideren van uw gegevens, instanties als het HM Revenue and Customs-kantoor, Driver and Vehicle Licensing Agency en het ministerie van Werkgelegenheid en Pensioenen.
 • Ceridian/SDworx voor het aanbieden van salarisdiensten. Pensioendienstverleners Goddard Perry, Salvus Pensions en Scottish Widows.
 • Autoverhuur en leasebedrijven - Enterprise, Nexus en Arval UK, evenals verzekerings- en autoreparatieservices -Autoglass; verzekeringsmaatschappij Allianz.
 • Leveranciers van bedrijfsverbruiksartikelen, koerierdiensten en andere zakelijke producten, waaronder Lyreco, XDP, TNT, Royal Mail en Refresh Cartridges.
 • Zakelijke dienstverleners -Microsoft Office 365, AWS, Vivantio-helpdesk, Intercity Technologies-telefoniediensten, Druva-backupdiensten

Uw rechten

Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (EU) 2016/679, heeft u als individu rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot de informatie die wij over u hebben.

Zie voor meer informatie over uw rechten https://ico.org.uk/for-the-public/is-my-information-being-handled-correctly/

Toegang tot persoonsgegevens

Orridge & Co Ltd probeert zo open mogelijk te zijn bij het verlenen van toegang aan mensen tot hun persoonsgegevens. Individuen kunnen erachter komen of wij over eventuele persoonsgegevens van hen beschikken door een zogenaamd 'subject access request' (toegangsaanvraag voor betrokkenen) in te dienen. Wanneer een toegangsaanvraag voor betrokkenen is ingediend en we informatie over u hebben, dan zullen we:

 • U er een omschrijving van geven;
 • Aangeven waarom wij deze informatie bewaren;
 • Aangeven met wie wij dit zouden kunnen delen; en
 • U een leesbare kopie van de informatie verstrekken.

Om een verzoek in te dienen voor alle persoonsgegevens die we mogelijk bewaren, moet u het verzoek schriftelijk indienen bij onze Functionaris voor gegevensbescherming via e-mail naar dpo@orridge.eu of schrijven naar het onderstaande adres.

Als we informatie over u bewaren, kunt u ons vragen eventuele fouten te corrigeren door wederom contact op te nemen met de Functionaris voor gegevensbescherming.

Hoe lang we informatie bewaren

Informatie met betrekking tot bestaande klantcontracten of arbeidscontracten zal gedurende 7 jaar na beëindiging van het contract bewaard worden om ervoor te zorgen dat het bedrijf voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Contactinformatie voor huidige, vorige of toekomstige klanten wordt voor onbepaalde tijd bewaard voor marketingdoeleinden van onze diensten en producten. Marketingvoorkeuren en persoonsgegevens worden regelmatig gecontroleerd om de nauwkeurigheid te waarborgen. Personen die in de klantendatabase zijn opgenomen, kunnen op elk gewenst moment het verzoek indienen om de gegevens over hen te verwijderen. Deze gegevens zullen vervolgens verwijderd worden, tenzij deze wegens wettelijke vereisten bewaard moeten worden.

U kunt ook meer informatie krijgen over

 • Afspraken die we hebben gemaakt met andere organisaties over het delen van informatie;
 • Omstandigheden waarin we persoonsgegevens kunnen doorgeven zonder toestemming, bijvoorbeeld voor het voorkomen en opsporen van misdaden en het produceren van geanonimiseerde statistieken;
 • Onze instructies aan het personeel over de manier waarop persoonsgegevens verzameld, gebruikt en verwijderd worden; en
 • Hoe we controleren of de informatie waarover we beschikken nauwkeurig en actueel is.

Links naar andere websites

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op de links op deze site naar andere websites. Wij raden u aan om de privacyverklaringen op de andere websites die u bezoekt, te lezen.

Klachten of vragen

We proberen aan de hoogste normen te voldoen bij het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Om deze reden nemen wij eventuele klachten die we daarover ontvangen heel serieus. We moedigen mensen aan ons in te lichten als ze van mening zijn dat onze verzameling of ons gebruik van gegevens oneerlijk, misleidend of ongepast is.

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u opnieuw contact met ons opnemen via de Functionaris voor gegevensbescherming.

Als u nog steeds niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht werd afgehandeld, kunt u uw klacht doorverwijzen naar het kantoor van de Britse Information Commissioner. https://ico.org.uk/concerns/

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Onze privacyverklaring wordt regelmatig gecontroleerd. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Hoe u contact met ons op kunt nemen

Als u informatie over ons privacybeleid wilt aanvragen, kunt u ons een e-mail sturen naardpo@orridge.eu of schrijven naar:

Functionaris gegevensbescherming

Orridge & Co
Centre House
Court Parade
Aldridge
West Midlands
WS9 8LT

Orridge is stevig gevestigd als toonaangevende leverancier van inventarisatiediensten in heel Europa