Grupa Christie

Orridge jest członkiem Christie Group plc, która oferuje profesjonalne usługi biznesowe obejmujące badania, wyceny, konsultacje, usługi finansowe i ubezpieczenia, zarządzanie towarami, punkty sprzedaży, optymalizację łańcucha dostaw oraz oprogramowanie biznesowe dla branży detalicznej, rozrywkowej i opieki.

Pozostałe firmy w grupie Christie to: Christie + Co, Christie Insurance, Christie Finance, Christie Corporate Finance, Vennersys, Pinders oraz Venners.

Orridge jest firmą o ugruntowanej pozycji, świadczącą usługi inwentaryzacyjne w Europie