Správa zákazníků

Account manažer klienta (CAM) je prostředníkem mezi společností Orridge a klientem. CAM je prvním styčným bodem, který převádí vaše potřeby na řešení, které společnost Orridge poskytuje.

Naši account manažeři jsou velmi zkušení jak v provádění inventarizací, tak i v sektorech, v nichž společnost Orridge pracuje. Řízení vztahů s klienty věnujeme značnou péči, protože každodenní interakce se zákazníky je významným aspektem našich služeb.

Account manažer koordinuje požadavky klienta s odděleními společnosti Orridge, která jim mohou co nejlépe vyhovovat, tak, aby byla komunikace se zákazníkem co nejjednodušší a efektivní.

CAM monitoruje dodržování služeb, odpovídá na dotazy týkající se služeb a organizuje revizní setkání se zainteresovanými pracovníky ve vaší organizaci.

Role account manažera přináší inovace a pokrok. Průběžným vyhledáváním oblastí pro zlepšení služeb a způsobů zvýšení jejich nákladové efektivity pro zákazníky se snažíme neustále překonávat očekávání klientů ve všech oblastech.

Zákazníci společnosti Orridge si chválí praktický přístup ke službám zákazníkům na všech úrovních podnikání. Členové představenstva společnosti Orridge pravidelně navštěvují pracovní schůzky s klienty.

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení