Supermarkety

Společnost Orridge spolupracuje s některými z největších řetězců supermarketů ve Spojeném království a poskytuje jim služby v prodejnách i zásobování.

Supermarkety, které pracují ve čtyřiadvacetihodinovém režimu a mají široký sortiment produktů, chtějí jednoduchou službu dodávající v reálném čase informace pro management.


Společnost Orridge poskytuje služby nepřetržitě 24 hodin denně 7 dní v týdnu a může zajistit inventarizace v době, která nejlépe vyhovuje vašim obchodům a jejich zákazníkům. Inventury provádíme rychle a spolupracujeme s personálem prodejny, abychom zajistili co nejhladší postup.

Jakmile jsme v sektoru supermarketů dosáhli pevného postavení, vytvořili jsme specializované týmy. Doplňujeme konvenční poskytovatele inventarizací podřízenými týmy, které se zaměřují na různá oddělení prodejen jako je třeba móda či zábava. Výsledkem je složení týmu, které dokáže pokrýt veškeré potřeby dané prodejny.

Vedle provedení komplexní inventury supermarkety aktivně podporujeme prostřednictvím:-

  • Kontroly přesnosti vydávání zboží v distribučních centrech.
  • Auditů oddělení a auditů klíčových produktových řad.

Nabízíme rozsáhlou škálu doplňujících zpráv, které je možno využít k zapojení managementu prodejny do procesu podpory pozitivních změn.

Centrální výkaznictví je založeno na webu s možností živého doručování dat.

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení