Zjištění dostupnosti produktu na prodejně

Ukáže vám, co může váš zákazník v prodejně vidět i to, co tam k vidění není.

Zjištění dostupnosti produktu na prodejně

Jako maloobchodník můžete mít vynikající řadu produktů za správnou cenu i loajální zákaznickou základnu, která je dychtivá je koupit. Váš dodavatelský řetězec vypadá schopně a dodává správné zboží do vašich prodejen.

Tyto pozitivní faktory však mohou být k ničemu, pokud není zboží včas připraveno k prodeji, což se stává až příliš často. Společnost Orridge je přesvědčena, že díky nezávislému posouzení dostupnosti zboží na prodejně získávají její zákazníci ty nejcennější informace pro maloobchodníka.


Služba zjištění dostupnosti produktu v prodejně

Předem neoznámený samostatný audit dostupnosti zboží na prodejně poskytuje nejautentičtější pohled okem nakupujícího. Můžeme zkoumat dostupnost v prodejně všech produktů nebo, což je typičtější, se zaměřit na specifickou produktovou řadu. Hlavním cílem tohoto auditu je získávání informací. Zjištěné problémy však lze na místě řešit.

Výhody služby

První jasnou výhodou auditu dostupnosti na prodejně jsou zjištěné informace.  Máte v této oblasti nějaké problémy? Pokud ano, lze následně vyhodnotit účinnost zavedených nápravných opatření. K dalším výhodám patří: -

  • Větší spokojenost vašich zákazníků.
  • Zvýšení tržeb.
  • Identifikace prodejen s problémovým řízením zásob.
  • Obchody si budou stále více uvědomovat význam zajištění dostupnosti zboží na prodejně.

Jak to funguje

Nejdřív společnost Orridge provede audit u malé skupiny prodejen. Aby byly náklady udrženy na přijatelné úrovni, provádí audit jediný pracovník nebo malý tým.

K dispozici jsou levnější možnosti fungující souběžně s plánovanou inventarizací. Tyto možnosti neposkytují všechny výhody individuálního přístupu, ale jsou opravdu nákladově efektivní a jejich účinnost bychom neměli podceňovat.

Výkaznictví je upraveno tak, abyste se mohli rozhodnout, zda jde zde natolik závažný problém, aby bylo třeba situaci řešit. Pokud ano, je zde několik doporučení, na co se zaměřit.

Po provedení šetření doporučujeme uspořádat schůzku, na které bude zhodnoceno, zda bylo dosaženo cílů. Problémů se zajištěním dostupnosti zboží na prodejně může být celá řada. Na základě spolehlivých dat je však můžete cíleně a hlavně úspěšně řešit.

Komplexní inventura

Pravidelná inventarizace všech skladů je nezbytností. Společnost Orridge se nespokojuje s primárním účelem dat z inventarizace. Dále je zpracovává, aby vám mohla nabídnout víc. Mnoho klientů se shoduje v názoru, že služba se zaplatí sama, neboť zlepšuje zajištění dostupnosti zboží na prodejně a poskytuje cenné informace na podporu zvýšení tržeb.

Pokračovat
Audity klíčových produktových řad

Doplněním komplexní inventury o častější inventury klíčových produktových řad lze řešit problémy s úbytky zásob i zvyšovat tržby.

Pokračovat
Průběžná inventarizace

Pokud není komplexní inventura praktická, je strategie PI alternativou, která může dobře fungovat. Tato služba dobře vyhovuje rušným distribučním centrům a velkoskladům.

Pokračovat

Společnost Orridge zastává na celoevropském trhu inventarizačních služeb pevné vedoucí postavení